Harveland er din totalentreprenør!
Veivedlikehold,
Transport/massetransport, Tomte-/grunnarbeider,
Asfaltlegging og MYE MER!

Dette er noen av tingene vi kan tilby

Harveland AS har mange fagfelt, alt fra belegningsstein, massetransport til grunnarbeid og riving av bygg.

Hos oss er det kvalitet fra A til Å og du som kunde er i sentrum.

Belegning/belegninsstein (Salg og/eller arbeid)
Transport/massetransport
Planering
Graving
Betong (små arbeid)
Veibygging
Ledningsanlegg
Kabelgrøfter
Tomte-/grunnarbeider
Asfalt saging
Masseutskiftning
Soping
Utleie av gjerder & Utstyr
Meisling
Kjerneboring
Riving av bygg