Asfaltering i Stavanger og omegn

Det første vi startet med var asfaltering. Det er grunnsteinen i vår virksomhet og selve fundamentet for det vi har klart å bygge opp frem til i dag.

Vi utfører små og store oppdrag innen asfaltering i Stavanger og omegn.

Vi har utlegger fra 1 til 5 meters bredde og tilbyr totalpris på forarbeid, planering og asfalteringsoppdrag. Ingen oppdrag er for små eller store.

Asfaltering er viktig av flere årsaker. Det skal sørge for trygge veier slik at trafikken kan ferdes på en trygg måte. Det er også i høyeste grad avgjørende med riktig og god asfaltering på fortau og andre områder der eksempelvis syklister ferdes. Et lite hull i veien kan utgjøre stor skade for både syklist og andre trafikanter.

Gjennom årene har Harveland utført utallige asfalteringsoppdrag. Vi vet hva som må til for å skape et godt resultat. Kompatanse og erfaring sammen med en god utstyrs- og maskinpark er avgjørende. Derfor velger mange Harveland til asfalteringsoppdrag.

Asfalten legges for hand eller med stor/liten asfaltutlegger.

Totalpris på planering og asfaltering kan gis.

Harveland ønsker å kunne levere kvalitetsprodukt innen vårt fagfelt — sommer som vinter til våre kunder. Vi tar vare på våre ansatte og sørger for at riktig utstyr/vernetøy blir brukt for å utføre oppdraget. Er det noe vi kan, så er det asfalt og asfaltering!

Vi hjelper deg med asfaltering i Stavanger og omegn. Ta kontakt med oss i dag