Asfaltering i Stavanger og omegn

Vi utfører små og store oppdrag innen asfaltering i Stavanger og omegn.

Vi har utlegger fra 1 til 5 meters bredde og tilbyr totalpris på forarbeid, planering og asfalteringsoppdrag. Ingen oppdrag er for små eller store.

Asfaltering er viktig av flere årsaker. Det skal sørge for trygge veier slik at trafikken kan ferdes på en trygg måte. Det er også i høyeste grad avgjørende med riktig og god asfaltering på fortau og andre områder der eksempelvis syklister ferdes. Et lite hull i veien kan utgjøre stor skade for både syklist og andre trafikanter.

Gjennom årene har Harveland utført utallige asfalteringsoppdrag. Vi vet hva som må til for å skape et godt resultat. Kompatanse og erfaring sammen med en god utstyrs- og maskinpark er avgjørende. Derfor velger mange Harveland til asfalteringsoppdrag.

Harveland ønsker å kunne levere kvalitetsprodukt innen vårt fagfelt — sommer som vinter til våre kunder. Vi tar vare på våre ansatte og sørger for at riktig utstyr/vernetøy blir brukt for å utføre oppdraget.

Vi hjelper deg med asfaltering i Stavanger og omegn. Ta kontakt med oss i dag