I Harveland har vi lang og bred erfaring innen graving.

Vi har store og små gravemaskiner på belte og hjul med tilhengere. Dette stiller oss i en posisjon der vi kan utføre alle typer oppdrag — også de som krever litt ekstra.

Kvaliteten på vårt utstyr og ikke minst våre erfarne ansatte sørger for at våre kunder kan være trygge på at vi leverer som avtalt.

Vi har en brede oppdragsspekter innen graving og det vi utfører mest av er:
  • Opparbeidelse av gårdsrom
  • Arbeid for industri
  • Utarbeidelse av uteområder
  • Tomtegraving
  • Graving av grøfter
Harveland AS - graving med gravemaskin