Om Harveland AS

Harveland ble etablert i 1986 av Tor Harveland på hjemmegården på Dysjaland. I starten var det tre ansatte, med hjemmekontor i Tananger. I 2006 ble Harveland Asfaltering AS delt til tre selskaper. Harveland AS, Harveland Asfaltering AS og Harveland Entreprenør AS. I 2018 ble Harveland maskin AS etabelert og Harveland Eiendom AS ble etablert i 2019. Vi har hatt kontor og lager i Tananger i 30 år, flyttet til Orstad i oktober 2019. Pr i dag er vi 42 ansatte fordelt på de enkelte firmaene.

Vi begynte med asfaltering, hadde en lastebil og et maskinlag. Tor var med å la asfalt, utført små oppdrag. Bedriften så ønsker om at entreprenør arbeid ble utført før asfaltering, så vi begynte smått med entreprenør og generelt entreprenørarbeid og vintervedlikehold for oljeindustrien i 1988. Pga etterspørsel ble også 2 asfaltlag etablert. Etter hvert ble det et håndlegger lag i 1995. Da etterspørselen ble stor ble det valgt å dele selskapet i tre Harveland Asfaltering AS, Harveland Entreprenør AS og Harveland AS. I 2010 ble vår første sopemaskin kjøpt, og vi begynte med feing og renhold.  Vi har i dag 3 sopebiler i flere størrelser. I 2017 fikk vi vår første fres, har i dag 4 freser i ulike str. I 2006 ble det ansatt en person på kontoret. Prosjektleder ble ansatt i 2007. Pga stor maskinpark begynte det å bli trangt om plassen i Tananger. Vi kjøpte da nytt bygg med stort uteområde. I 2019 ble vi forhandler for saltimport i Rogaland og Agder.