Skiltvask

Skilt er viktige for å varsle om farer, fartsgrenser eller annen viktig informasjon. Det kreves vedlikehold og rengjøring for at disse skiltene skal kunne vise godt igjen.

Vi utfører grundig vasking av skilt med spylebil. Alt fra veiskilt til næringsvask og andre oppdrag tar vi på oss. Vi kjennetegnes av godt utstyr og ikke minst erfaring på området. Vi utfører jobben på en skånsom måte og tar hensyn til omgivelsene rundt.

Kontakt oss for å høre mer om hva vi kan tilby.
Harveland AS - Skiltvask