I flere år har Harveland utført oppdrag med sopebil

Vi har både store og små sopemaskiner og utfører sopeoppdrag for både offentlig og privat sektor. Ingen oppdrag er for store for oss. Vi har fokus på effektiv utførelse med høy kvalitet.

Noen av oppdragene vi utfører
  • Soping av fortau
  • Vei
  • Borettslag
  • Kommunale veier
  • Industriområde
  • Hovedveier

Vi benytter sopebil med rotoclean til å ta svevestøv og ønsker å være en foretrukket aktør.

Kontakt oss for mer informasjon.
vinter