Soping? Velg Harveland. Vi har flere års erfaring med store og små oppdrag med sopebil.

Soping utfører vi med både store og små sopemaskiner. Vi utfører sopeoppdrag for både offentlig og privat sektor. Vi har alltid fokus på effektiv utførelse i høy kvalitet.

Noen av oppdragene vi utfører
  • Soping av fortau
  • Vei
  • Borettslag
  • Kommunale veier
  • Industriområde
  • Hovedveier

Vi benytter sopebil med rotoclean til å ta svevestøv og ønsker å være en foretrukket aktør.

Kontakt oss for mer informasjon.
Harveland AS - Soping